1. Bendrosios nuostatos

1.1. Fizinis arba juridinis asmuo perkantis prekes ar paslaugas internetinėje parduotuvėje cxdesign.lt – pirkėjas.
1.2. Internetinė parduotuvė cxdesign.lt parduodanti prekes ir paslaugas – pardavėjas.
1.3. Pirkėjui įsidėjus prekių į krepšelį internetinėje parduotuvėje cxdesign.lt ir įvykdžius apmokėjimą pasirinkus norimą apmokėjimo būdą sudaroma pirkimo pardavimo sutartis.
1.4. Pirkimo / pardavimo taisyklės ir sąlygos nustatančios pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes – taisyklės ir sąlygos.
1.5. Pirkėjas pirkdamas prekes ar paslaugas iš pardavėjo sutinka su šiomis taisyklėmis ir sąlgyomis.
1.6. Jei pirkėjas nesutinka su bent viena iš nurodytų taisyklių – privalo nepirkti prekių ar paslaugų iš pardavėjo.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas iš pardavėjo vadovaudamasis šiomis taisyklėmis.
2.2. Pirkėjas pirkdamas prekes ar paslaugas iš pardavėjo privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis.
2.3. Pirkėjas pats atsako už vizualinio dizaino kūrinio, įsigyto iš pardavėjo, naudojimo teisėtumą.
2.4. Pirkėjas pirkdamas prekes ar paslaugas iš pardavėjo privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti tinkamas sąlygas pirkėjui naudotis internetinės parduotuvės cxdesign.lt teikiamomis paslaugomis.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui užsakytas prekes nurodytu adresu.
3.3. Pardavėjas turi teisę, iš anksto apie tai neįspėjęs, apriboti arba visiškai uždrausti pirkėjui naudotis internetine parduotuve cxdesign.lt.
3.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti internetinės parduotuvės cxdesign.lt veiklą.
3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti arba papildyti šias taisykles ir sąlygas. Pasikeitimai įsisgalioja po pasikeitimų paskelbimo momento.
3.6. Jei pardavėjas nepristato pirkėjui jo užsakytų prekių per vieną mėnesį – privalo grąžinti sumokėtus pinigus pirkėjui arba pasiūlyti panašias prekes ar paslaugas.
3.7. Pardavėjas neatsako už prekių atspalvių skirtumus matomus ekranuose ir realybėje.

4. Atsakomybė

4.1. Pirkėjas visiškai atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už pirkėjo pateiktus neteisingus asmens duomenis.
4.2. Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės cxdesign.lt duomenų perdavimo kitiems asmenims.
4.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės jei pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis bei jas pažeidė.
4.4. Pardavėjas atsako už savo veiksmus parduodamas prekes ir suteikiamas paslaugas internetinėje parduotuvėje cxdesign.lt.
4.5. Pirkėjas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje parduotuvėje cxdesign.lt.

5. Susisiekimas

5.1. Pardavėjas gali susisiekti su pirkėju jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu numeriu.
5.2. Pirkėjas gali susisiekti su pardavėju elektroniniu pašto adresu: info@cxdesign.lt, telefono numeriu: +37067855387 arba užklausos forma.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios taisyklės ir sąlygos galioja visiems internetinės parduotuvės cxdesign.lt naudotojams.
6.2. Taisyklės ir sąlygos įsigalioja nuo 2020-11-13, 08:00
6.3. Paskutinė atnaujinimų data: 2020-11-13, 08:00